“Ridspöet som snärtade i golvet och Magdalenas förvridna ansikte. Skräcken i hennes kroppshållning. Vanja önskade att hon kunde forcera programmet, men bilderna avlöste varandra i samma långsamma tempo, bild efter bild, vidrighet på vidrighet. Magdalena blev vit i ansiktet och spärrade upp ögonen.”

Ur Fotografen
I morgon Emma