Kommunikationsuppdragen under åren har varierat och jag arbetar både på uppdrag av byråer och direkt mot kund. Me like! Jag älskar att sätta mig in i olika företag och branscher, att undersöka olika perspektiv och människors längtan och handlande. Här ett urval som jag lyckats gräva fram i fysiska och digitala mappar.