Under flera år har jag haft skrivuppdrag för företag inom området employer branding. Uppdragen bygger på en intervju med antingen person i ledningsposition eller någon som är anställd. Målet med varje uppdrag är att visa upp ett framåtlutat företag och en attraktiv arbetsplats för att locka unga talanger och särskild kompetens. Artiklarna är ett urval och de som ligger ute på nätet.

Uppdragsgivare: Oh my! och Borg & Owilli.