Så kom recensionen från HD som jag både längtat efter och fruktat. Att vara profet i sin egen stad är en utmaning samtidigt som jag är beroende av att fånga ängelholmarnas intresse. Min roman utspelar sig här och jag brinner för Skåne och Bjärehalvön. Och som den författare jag är, som fortfarande kämpar vägen uppåt, är det – om inte avgörande – så viktigt att få någon typ av uppskattning och fäste i min egen hemtrakt. Vem, om inte ängelholmarna, ska då vilja läsa?

Och jag kan andas ut, en redovisande – icke värderande recension – berättar om tema och historia. Recensenten fokuserar på skuld och den finns där. Intressant och spännande att höra andras tolkningar.

Läs hela recensionen här