Kanske min största vånda i hela denna utgivningsprocess har varit om romanen skulle tas in på Akademibokhandeln. Idag kom beskedet, och ja, de tar in den. Stor utandning på det beskedet!