Erkänner på en gång – Mo Yan är inte representerad i min bokhylla. Hade Englund utropat Munro eller Oates hade jag klarat mig, men Yan har glidit förbi mig fullständigt. Nåja, det är säkert ett bra val och det har väl alldeles säkert manglats och gruffats och vänts och vridits. Skulle gärna sitta där och lyssna under bordet hur samtalen går, hur de aderton diskuterar, analyserar och beslutar. Är de överens? Blir de sura på varandra? Uppstår slagsmål? Hu, vad spännande, när tycke och smak ska utmejsla vem som ska få världens finaste litteraturpris. Och aldrig, aldrig blir det riktigt rättvist.