Mitt nya skrivprojekt fortskrider. Jag har kastat mig in i en värld som kommer att kräva research av kroki (har jag iof provat en gång tiden), hur det är att vara konstmodell (har jag faktiskt varit som femtonåring till mitt eget porträtt) och kanske – har inte bestämt mig ännu – hur det är att vara brandman (eller egentligen brandkvinna). Jag har umgåtts med mina karaktärer hela helgen och tycker mig känna dem så smått. Jag har försökt att ge åtminstone två av dem Myers Briggs-profiler så att jag vet vad jag har att hålla mig till. Läs gärna om Myers Briggs här som är en av världens mest använda modeller för att beskriva och analysera människotyper.

Min ena huvudkaraktär är ESFJ och den andra är ENTP. Att hitta rätt profiler på tidigt stadium är a och o för mig.  (Själv är jag INFP vilket var en enorm lättnad när jag fick denna diagnos;-) En Myers Briggs-profil ger i generella drag en fingervisning om en människa är introvert eller extrovert (I el E), hämtar hem information genom fakta och detaljer eller genom helhetssyn och intuition (S el N), tar beslut på logiska eller känslomässiga grunder (T el F) och slutligen har en livsattityd som är planerad och strukturerad eller tar händelser och dagar som det kommer (J el P). Ur detta kommer då en bokstavskombination som häpnadsväckande väl beskriver profilen på en människa. Allt är generaliseringar givetvis men så mycket enklare när man ska skapa en karaktär som blir trovärdig.

De åtta bokstäverna ger sexton olika personlighetstyper och var och en har en tydlig profil:

ISTJ      Den plikttrogne
ISFJ      Omvårdaren
INFJ     Psykologen
INTJ     Systembyggaren
ISTP     Mekanikern
ISFP     Konstnären
INFP     Idealisten
INTP     Analytikern
ESTP    Genomföraren
ESFP    Optimisten
ENFP    Inspiratören
ENTP    Visionären
ESTJ     Vän av ordning
ESFJ     Åsiktsmaskinen
ENFJ    Den omtänksamme
ENTJ    Direktören

Vilken profil har du?