Jag har lite funderingar kring samarbete fristående lektörer/coacher och förlagen. Finns det något sådant? Jag menar att det borde vara en enkel väg för förlagen i jakten på att hitta eventuella guldkorn i debutantträsket. Min andemening är egentligen inte att jag vill att det ska vara så. Min coach (Ann Ljungberg) är sympatiskt opartisk i sin rådgivning och i sina uttalande om branschen och jag inser att det är en nödvändighet om man ska överleva i denna förhållandevis lilla ankdamm. Men ändå? Är det inte frestande för förlagen att få vara på plats och gräva först? Hur resonerar man kring detta? Eller är det bara ett naivt önsketänkande från min sida att icke utgivna någonsin ska bli hett villebråd?