Fotografen Vanja är en sökande och rastlös kvinna som alltid lämnat och gått sin egen väg. Hon har en särdeles förmåga att få människor runt omkring henne att både fysiskt och mentalt lätta lite på förlåten. Med kameran över axeln utforskar och väcker hon kvinnor och deras slumrande längtan efter sig själva. Vanja ger dem plats, hon ser dem, bekräftar dem. Och det är när kvinnorna blir sedda som saker och ting händer framför kameran och någon typ av nyförlösning inträffar. Under denna sommar som berättelsen utspelar sig, genomgår Vanja en inre resa när hon konfronteras med minnena som väcks till liv under barndomshemmets köksbord. Hon kastas mellan begrepp som lek, illusion och verklighet. Kameran är hennes redskap men också hennes fiende. För vad händer när linsen vänds mot henne själv?