När döda tar mer plats än levande 
Hur stor plats ska de döda ha i våra liv? Hur hanterar vi sorg och hur visar vi respekt för andras sätt att uttrycka sorg? Hur långt sträcker sig ett moderskap? Kring dessa teman rör sig Eva Rydingers bok. Vi möter en äldre mor och hennes vuxna dotter som båda förlorat sin livspartner. Dotterns sorg har antagit proportionerna av ren besatthet, och hon kan inte acceptera att hennes mor går vidare till ett nytt liv och träffar en ny livskamrat.

Boken är skriven med ett finstämt och vackert språk, och den väcker många tankar kring existentiella frågor.

Elin Odesson