I nästa nummer av Allas är Fotografen med i Allas veckotidning, men redan nu kan man gå in och tävla på deras webb.