”Allting är redan sagt nämligen, nu handlar det om att bli varse hur det är gjort”, är en sentens som Bodil Malmstens tankar om skrivande vilar mot. Jag håller inte med. Allting har inte sagts och alla historier har inte berättats, men möjligen har alla livets teman gestaltats någon gång i litteraturen och i musiken. Och kanske är det så Bodil menar – antalet grundämnen är konstanta men föreningarna är oändliga och en unik författarröst kan ge samma tema en ny vinkel, en ny nyans, en ny skärpa.

Så vad är en unik röst och vad är originalitet? Om det finns ett svar på vad är originalitet är, är det svårfångat. Ja, är det inte just det som per definition är originalitet? Originalitet låter sig varken mallas in i ett fack eller beskrivas med några enkla formler. Det är nytt och inte taget, ett skaparens fingeravtryck.

För originalitet krävs därför att verkets skapare är sann mot sig själv och inte låter sig medvetet och mekaniskt påverkas av yttre influenser. Omedvetet finns en palett av färger inom oss och det är dessa vi använder – om vi är fria – för att ge uttryck åt vår egen röst. Originalitet uppstår när konstnären, musikern eller författaren har lösgjort sig från det fasta och det förväntade och låter sitt verk bli en förlängning, ett förkroppsligande av sig själv och sin personlighet.

Bodil Malmsten säger också: ”Stil är summan av den skrivandes val”. Ja, konstnären väljer sina färger, sina former, sin teknik. Musikern väljer sina toner, sin rytm och sitt instrument. Författaren har sina ord, sina skiljetecken och sina radbrytningar. Originalitet uppstår som en symbios av dessa olika komponenter och lyfter om de olika delarna är i balans. Men att våga sin originalitet över kanten kräver lång träning och trygghet i sig själv för det behövs också talang och kunskap. Bara den tondöva hänger sig åt uddlösa utsvävningar utan riktning och känsla för konstens harmoni.

Är det då eftersträvansvärt att vara originell? Ja, det tycker jag. Men originalitet kan också stå i vägen för att beröra mottagaren på något sätt; Beröra, påverka, provocera, underhålla, eller informera. Originalitet som bara skaver kan aldrig vara eftersträvansvärt.

Så tänker jag.

(uppgiften om originalitet ingår i Linnéuniversitetets utbildning Kreativt skrivande)