Stena Industry Innovation Lab är en fantastisk mötesplats för alla som arbetar med framtidens digitaliserade produktion – säger professor Johan Stahre som leder avdelningen för Produktionssystem vid Chalmers tekniska högskola.

Den snabba digitaliseringen av industrin ställer nya krav på kunskap och snabb teknikutveckling. Nya teknologier som 5G, AI och samarbetande robotar förändrar förutsättningarna för de flesta företag. Chalmers har sedan 1960-talet samarbetat med svensk industri inom produktionsområdet. Många innovationer har sedan dess växt fram tillsammans med stora och små företag. Industrins digitalisering skapar nu helt nya möjligheter för innovation. Chalmers växer för att ligga i framkant. Tack vare en generös donation från Stena-stiftelsen kunde Stena Industry Innovation Lab invigas i maj 2018. Det är en unik miljö för industriell digitalisering. Docent Åsa Fast-Berglund ansvarar för laboratoriet:

– Vi har rivstartat verksamheten och investerat i olika typer av robotar och digitala plattformar för att bli en stark samarbetspartner. Många företag och forskare samarbetar redan med oss. Vi vill arbeta ännu närmare med industrin, små företag är speciellt välkomna.

Läs mer Stena Industry >