Sverige måste satsa på digitalisering för att bibehålla sin globala konkurrenskraft. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Det menar Nader Asnafi, forskare och professor på Örebro universitet.

Nader Asnafi är professor i maskinteknik vid Örebro universitet. I sitt forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar han på digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem.

Universitetets och företagens främsta mål med digitaliseringen är att bibehålla och utveckla den globala konkurrenskraften. Digitalisering är verktyget för att korta ner ledtider, öka flexibiliteten, minska kostnader, förbättra leveransförmågan och addera värde, menar Nader och fortsätter:

– Digitalisering och hållbarhet är orderkvalificerande och ordervinnande. I säljsammanhang ger hållbarhet affärsmässiga fördelar. Om man kan visa för kunden att man har hållbara produkter och hållbar produktion, har man större chans att vinna ordern, säger Nader.

Läs mer om Örebro universitet >