Simployer: Att sätta lön är ett laddat ämne. Ett gott råd är att inte styra med magen eller backspegeln utan tänka efter före och agera proaktivt. Med rätt teknikstöd kan du vara förberedd – för både din och medarbetarens skull. – Det är faktiskt företagets förtroendekapital som står på spel, menar Jules Olivier, Product Manager på Simployer.

Lönerevision … ett känsligt ämne både för HR-avdelningar, lönesättande chefer och för medarbetaren. Och att vara överens är i allas intresse. Men rent krasst, vad är egentligen en lön?

– Lönen kan sägas vara summan för det arbete du gör i förhållande till vad arbetsgivaren är beredd att betala ur ett marknadsperspektiv. I lönen ingår också bonusar och andra förmåner. Grunderna för lönen bör båda parter vara ömsesidigt överens om, säger Catharina Bergström, HR-expert på Simployer.

Lönen ska också berätta vem du är – inte bara det du kan – i förhållande till den kultur och de värdeord som företaget har, menar Catharina Bergström. Detta kan uppfattas abstrakt och det är lätt hänt att det uppstår ett glapp mellan förväntningarna på medarbetaren och dennes uppfattning om sig själv.

– Man kan hamna i en konflikt. Därför är det viktigt att det är uttalat på vilka grunder och vilka principer som lönen sätts – både från chefens håll och från medarbetarens. 

Mejla inte HR i panik
Vecka efter vecka, år efter år byggs data upp kring lön, förmåner, löneutveckling och personlig utveckling för medarbetaren. Att ha en komplett och samlad bild av hela historiken är betydelsefullt och det är här som vikten av att vara proaktiv är avgörande.

– Att vara proaktiv från HR-håll är att se till att du som lönesättande chef har rätt information och rätt förutsättningar. Chefen måste veta vad som gäller. Det är lätt att hamna i situationer där man först dagen före lönesamtalet mejlar HR i panik. Det blir aldrig bra, menar Jules Olivier.

Skapa tillit med en levande löneprocess
För företaget är det därför viktigt att ha tillgång till den samlade informationen när den faktiskt behövs, inte bara under specifika perioder då man fokuserar på lönerevision och lönekartläggning.

– Ge chefer förutsättningar att låta lönefrågan leva naturligt under året så att medarbetaren får veta vad som förväntas. Om man håller igång löneprocessen varje kvartal känns lönerevisionen mer meningsfull, tipsar Catharina Bergström.

Dåligt utfört påverkar relationer
Med information och historik lite varstans i systemet är det stor risk att delar av lönekartläggningen kan gå förlorad.

– Om det finns tillit anstränger man sig även om det finns en begränsad pott med pengar. En dåligt utförd löneprocess påverkar motivationen. Och ett stort glapp mellan verklighet och förväntningar kan i värsta fall skapa rörelser bort från arbetsgivaren. Ha järnkoll och sätt lön på klart medvetna kriterier, säger Catharina Bergström.

– Om man gör tekniska fel kan man också behöva riva upp processen. Att göra fel kan leda till badwill för både medarbetaren och organisationen. Dessutom kan det skapa dåliga relationer med andra parter som fackförbund. Det kan bli väldigt kostsamt både i pengar och förtroende, säger Jules Olivier.

Glöm magkänslan – satsa på tekniskt stöd
För att skapa en korrekt och trovärdig löneprocess behövs bra verktyg, till exempel tekniskt stöd som visar en samlad bild av all data, all information och historik i löneprocessen.

– Som chef vill man gärna visa resultat och ett relationellt och korrekt ledarskap. Men att köra på magkänsla i kombination med dålig information kan vara katastrofalt. Om man är rak och transparent kan medarbetaren acceptera detta. Att frifräsa bara för att försöka vara serviceminded blir lätt fel, förklarar Jules Olivier.

– Det är väldigt lätt att tvärsäkert slänga ur sig något, till exempel om hur det står till med löneskillnader mellan män och kvinnor, eller hur medarbetaren ligger till lönemässigt i verksamheten i en internationell kontext utan att riktigt ha data som backar upp, menar Catharina Bergström.

Sätt dig i förarsätet!
Slutligen, vilken är den första förändring man bör överväga om man vill förändra något gällande lönerevision?

– Gör inte lönesättningen till en process som sker en gång om året. Se över informationsflödet så att alla inblandade parter har tillgång till relevant information. Ta hjälp av ett tekniskt stöd. Gör man detta skapas tillit, säger Jules Olivier och avslutar:

– Visa att du sitter i förarsätet. Det gör du genom att visa att du har tillgång till all information och att du kan jämföra och förstå historiken bakom varje lön.