Redan för tjugo år sedan var Telenor med i utvecklingen av uppkopplade fordon och år 2005 var man först i världen med att koppla upp elmätare. Då i slutet på nittiotalet pratade man om telematik, men idag använder vi hellre begreppet IoT.

Läs mer Telenor Connexion >