Med artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik kan människor, produkter och samhälle kopplas ihop. Nu startar LTU en ambitiös satsning som utforskar hållbar materialanvändning i en uppkopplad och cirkulär ekonomi.

Allt fler inser att klimatomställningen kräver en cirkulär ekonomi. Och för företag där resursanvändningen måste minska – samtidigt som värdet måste öka – uppstår behov av nya affärsmodeller och ny teknik som inte finns i dag.

Den 25 november invigs framtidsområdet CREATERNITY på Luleå tekniska universitet (LTU) med biträdande professor Karl Andersson samt professor Roland Larsson i spetsen. Universitetet investerar 28 MSEK under drygt fyra år i satsningen och den har hittills tagits emot mycket positivt bland universitetets samarbetspartners.

– Satsningen kommer i ett första steg att pågå fram till 2024 och samlar 25 forskargrupper i samarbete med näringslivet. Intresset är jättestort, säger Karl Andersson.

Läs mer om LTU >