Till skillnad från sol och vind är havens strömmar alltid i rörelse och förutsägbar havsenergi kan därför bli en bas för framtidens energiproduktion. Svenska Minestos patenterade teknologi har gjort genombrott – nu väntar global marknadsetablering.

Nu ställer världen om till förnybar energi, men sol och vind räcker inte. Blå energi från havet står näst i tur. Det svenska miljö-teknikbolaget Minesto har en ledande roll i denna utveckling med sin patenterade produkt Deep Green, som är det enda verifierade kraftverket som kan utvinna energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

– Detta är en oändlig, förutsägbar och helt outnyttjad naturresurs. Vi har ett försprång för att låsa upp den och vi har ett starkt patentskydd kring vår teknologi för att omvandla världshavens strömmar till grön el, säger Martin Edlund, vd, Minesto.

Läs mer om Minesto >