Över en miljard människor saknar tillgång till el. Azelios unika teknologi för lagring av förnybar energi och kostnadseffektiv elproduktion är en del av lösningen när världen ställer om till förnybar energi.

Tillgång till el är en självklarhet för västvärlden. Så har det inte alltid varit. Länge var vi i händerna på naturen som gav oss energi när resurser fanns. Så fick vi den fossila energin som gjorde oss oberoende av tid. Nu står vi inför samma utmaning när förnybar energi måste kunna lagras för att nå samma framgång. Azelio har utvecklat en revolutionerande teknologi med en unik förmåga att fånga in termisk energi, från t ex sol, och lagra den under lång tid och till en låg kostnad. Jonas Eklind är vd på Azelio:

– Förenklat kan man säga att teknologi som ger oss el från sol på dagen finns redan. Den är också billig när naturen kan ge oss resurserna. Men om man vill nyttja solel på natten är Azelios energilagring en lösning som ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till dieselgeneratorer som idag används.

Det finns andra solteknologier och värmelagringslösningar men gemensamt för dessa är att de kan byggas på större basis, 100–500 MW. Därför finns ett gap för hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

– Inga andra hållbara teknologier kan kombinera hög lagringskapacitet med effektiv elproduktion, styrbart och distribuerat i mindre skala. Därför fokuserar vi initialt på kunder som behöver 500 kW till 20 MW, för att sedan öka till storlekar upp till 100 MW. Runt om i världen görs stora investeringar i mikrogrid-lösningar snarare än att bygga ut de centrala elnäten. Inom dessa kan Azelio ersätta dieselgeneratorer och utgöra en hållbar och kostnadseffektiv baskraft i system med förnybara lösningar som är direkt beroende av väder och vind. Och det finns ett stort behov av mikrogrid-lösningar, tillväxtpotentialen är enorm, säger Jonas Eklind.

Teknologin passar för områden och länder med svaga eller obefintliga elnät. Den kan därmed användas för att påskynda utrullningen av elektricitet till de mer än en miljard människor i världen som idag saknar tillgång. Och det är billigare och enklare att lagra värme än att lagra färdig elektricitet.

– Elenergi är en förutsättning för samhällsutvecklingen. Vår edge är att kunna erbjuda lagringsbar solenergi där det mest extrema behovet finns och där man inte är beroende av ett stabilt elnät, säger Jonas Eklind.

Kärnan i teknologin baseras på en Stirlingmotor som drivs av värme med en konvertering från värme till el om ca 30 procent tillsammans med en egenutvecklad termisk energilagring. Lösningen kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet.

Lagringslösningen visades upp första gången i juni 2018. Efter det fick man in förfrågningar från över 50 länder till ett potentiellt ordervärde på 50 miljarder kronor.

– Nästa viktiga steg är att bygga ett verifieringsprojekt. Vi bygger detta i Marocko tillsammans med vår strategiska partner Masen – ett marockanskt statligt bolag. De ansvarar för implementeringen av förnybar energi i Marocko och är en av de som bäst kan processen hur man tar till vara solenergi, lagrar den och omvandlar den till el, säger Jonas Eklind.

Projektet i Marocko byggs i slutet av 2019 och under 2020 kommer Azelio att kunna bygga mindre projekt. Under 2021 räknar man med att ha kommit igång med industriell volymproduktion.

Jonas Eklind har nyligen varit i Pakistan för att signera en avsiktsförklaring om hållbar och tillförlitlig elförsörjning. Pakistan är ett exempel på ett land med ett svagt elnät och i snitt 75 elavbrott i månaden. För att skapa en fungerande infrastruktur behövs stora installationer av dieselgeneratorer som en pålitlig baskraft av elektricitet. Detta trots att solförutsättningarna är bland de bästa i världen.

– Det behövs många olika teknologier för världens behov av förnybar energi. Olika teknologier har speciella egenskaper anpassade till specifika förutsättningar. Många behövs för att göra den stora och nödvändiga omställningen. Behovet är stort, potentialen enorm och det finns en marknad för många, avslutar Jonas Eklind.

Läs mer om Azelio >