SENS tar av sig blåstället och går samman med utvecklingsbolaget Pumped Hydro Storage. – Timingen är idealisk för att tillsammans nå den exponentiellt växande marknaden för hållbar energilagring, säger Calle Wellenius, vd på SENS.

Världen ställer om och produktionen av förnybar energi ökar exponentiellt. Men sol går i moln och vinden lägger sig … Lagring av energi kommer därför att vara en central pusselbit för att lösa nuvarande och kommande utmaningar på elmarknaden. Det menar SENS vd Calle Wellenius. Han fortsätter:

–Storskalig energilagring i olika former är vitalt för att vi ska lyckas nå våra klimatmål. Detta faktum har tvingat fram nya, växande marknader där beprövad teknik som vår kommer att ha en nyckelroll.

Läs mer om SENS >