Solenergimarknaden är hetare än någonsin. SolTech har förvärvat tre bolag i år och den positiva utvecklingen har inte låtit vänta på sig. Nu genomför bolaget en nyemission för att få resurser till nya förvärv

En timmes solenergi kan täcka alla människors energibehov under ett helt år och International Energy Agency (IEA) räknar med att solenergi kommer att vara världens största elenergikälla år 2050. I Sverige kommer endast 0,2 procent av energin från solen. SolTech har gjort en spännande börsresa under våren 2019 med en aktie som rusat mer än 100 procent under april.

Integrerade och estetiska solenergiprodukter
SolTech utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla typer av fastigheter. SolTech har tre egenutvecklade produkter; ShingEl, RooF och Facade. Traditionella solpaneler är helt enkelt inte tillräckligt attraktiva för att det stora genombrottet ska komma, berättar Stefan Ölander, vd på SolTech.

– Jag brukar jämföra traditionella solpaneler med en tjock-tv. De ger energi men förfular, och kan till och med dra ned värdet på huset. Våra integrerade solpaneler motsvarar en platt-tv och är mycket estetiskt tilltalande. Hittills har vi varit en ren produktleverantör. För att snabba på skiftet till framtidens solceller har vi valt att förvärva bolag med verksamheter där våra produkter får en direktkanal ut på marknaden.

Nya förvärvsstrategin säkrar tillväxt
En förvärvsstrategi sattes under senhösten 2018 som syftade till att säkerställa marknadsföring, försäljning och distribution av de egna produkterna till slutkund. En nyemission i maj ska finansiera bolagsförvärv inom försäljning och installation av tak, fasader och solenergilösningar.

– Under det första kvartalet 2019 ökade vi omsättningen med 328 procent i Sverige och vi har fått in väldigt drivna entreprenörer och fina företag. Vi är mycket glada över en stark inledning på året, trots att första kvartalet alltid är det svagaste rent försäljningsmässigt i solenergibranschen.

Stefan Ölander fortsätter:

– Vår verksamhet i Sverige och Norden har kommit lite på efterkälken då vi satsat mycket resurser på vår kinesiska verksamhet. Vi vill därför köpa bolag för att snabbt skapa en stor verksamhet på hemmaplan. Är man noterad räcker det inte att växa organiskt utan det måste gå snabbare. Hittills har vi köpt de tre bolagen Nyedal Solenergi, NP-gruppen samt Swede Energy. Efter nyemissionen fortsätter vi förvärvsstrategin på inslagen väg.

Swede Energy med specialkompetens inom energi
Swede Energy har levererat lönsamma och säkra energianläggningar till kommersiella fastighetsbolag och industrier i 30 år och är specialister på B2B.

NP-Gruppen – specialister på tak
NP-gruppen grundades 1966 och är ett takföretag med djup kompetens inom detta område. Valet av förvärvet är ytterst medvetet och strategiskt. Det är på tak som de flesta solenergianläggningar installeras och för att installationerna ska hålla hög kvalitet i decennier krävs helt enkelt takkompetens inom koncernen.

Nyedal Solenergi specialister på byggnadsintegrerad solenergi
Nyedal Solenergi är precis som SolTech specialister på byggnadsintegrerad solenergi. Efter affären har Nyedal sagt upp samarbetet med konkurrenten Monier. Istället satsar man nu på SolTechs produkter ShingEl och RooF.

– Som en del av köpesumman utgår 20–30 procent i SolTech-aktier till de förvärvade bolagens ägare. De är därmed aktieägare vilket skapar en dynamisk och härlig laganda, säger Stefan Öhlander.

Stor närvaro i Kina – världens största solenergimarknad
Kina är världens största energiförbrukare och har svåra miljöproblem. SolTech har genom ett samägt bolag tillsammans med kinesiska Advanced Solar Power blivit en aktör på den kinesiska marknaden. Affärsidén är att finansiera och äga solenergianläggningar på kunders tak. Intäkterna kommer från försäljning av el samt från bidrag. Verksamheten finansieras av gröna obligationer som ges ut i Sverige. Verksamheten gå mycket bra och skapar värde åt aktieägarna samt hjälper miljön.

Läs mer om Soltech >