Börsen har återhämtat sig sedan börsfallet i våras, kan vi andas ut nu? Adam Kostyál, Nasdaq, ger oss ett bredare perspektiv på frågan och en inblick i vad pandemin kan ha fört med sig.

Under våren 2020 välte världens alla börser. Nu i höst har vi istället fått uppleva all time high i Sverige. Kan en andra våg av corona ge en ny slagsida? Nej, menar Adam Kostyál, European Head of Listings vid Nasdaq:

–Vi är fortsatt den mest aktiva börsen i världen. Börsen har redan diskonterat in en oförutsägbar framtid och det finns ett aktivt intresse att delta påmarknaden. Om det fortsätter som nu kommer vi ha ett starkt avslut på året och goda förutsättningar inför Q1, 2021. Men, vi är inte immuna. Trots rådande marknadsläge kan det självklart förändra sig.

Läs mer om Adam Kostyál tankar om Q4, 2020 >