Såväl svenska som europeiska börser gick urstarkt under förra året, inte minst inom fastighetssektorn där aktiefonden Länsförsäkringar Fastighet Europa dessutom höjde sig över Europas börsindex. ”År 2020 spås en fortsatt stark utveckling”, säger Peter Norhammar, förvaltare på Länsförsäkringar.

År 2019 var ett fantastiskt år för aktiemarknaden där fastighetssektorn utvecklades bättre än börsen som helhet. Branschen är i balans vad gäller utbud och efterfrågan och fastighetsbolagen är finansiellt stabila. Dessutom är kapitaltillgången god, BNP utvecklas väl och sysselsättningen är fortsatt hög.

Läs mer om Länsförsäkringar >