Under coronapandemin har alkoholmissbruket ökat. Genom användning av digitala verktyget Previct® byggs en trygg och säker bro mellan klient och vården. Patienterna erbjuds stöd 24/7 i hemmet samtidigt som vården blir mer tids- och kostnadseffektiv. Nu växer Kontigo Care på flera marknader, framförallt i Europa.

Missbruk av alkohol är ett stort samhällsproblem. Och det växer. Man räknar med uppåt 300 000 alkoholister i Sverige och närmare en miljon människor i riskzonen. Det är en tragedi för missbrukare och anhöriga, dessutom är det dyrt för samhället. För notan är hög. Alkoholrelaterade kostnader uppgår idag till 15 miljarder kronor.

Men i spåren av pandemin är den goda nyheten att den di- gitala vårdrevolutionen har fått en skjuts framåt, menar Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care: – Vi tror stenhårt på att den digitala vården behöver verktyg som Previct®. Idag finns appar och redskap för diabetes och andra kroniska sjukdomar. På samma sätt är det oerhört viktigt för de med beroendesjukdom att få stöd alla dygnets 24 timmar.

Läs mer om Kontigo Care >