Trombektomi kan rädda liv på den som har fått stroke. Men det måste gå snabbt.

– Kliniska studier visar att med snabb nedkylning kan vi öka överlevnaden för strokepatienter med god neurlogisk funktion västentligt, säger Martin Waleij, CEO på BrainCool.

15 miljoner människor drabbas av stroke över hela världen – varje år. En tredjedel av dessa får permanenta handikapp, orsakade av hjärnskador till följd av blockerat blodflöde och minskad syretillförsel.

Men det har gjorts framsteg för att behandla stroke-patienter. Trombektomi är en medicin-teknisk revolution där man går in med en tång och drar ut blodproppen. Plockas den bort tidigt och snabbt nog får den avstängda hjärndelen chans att återhämta sig. Detta gör att både handikapp och risken för att dö blir mindre.

– Trombektomin växer lavinartat och ökar överlevnaden i en stroke. Av 100 patienter som trombektomeras överlever 5 till 15 fler än de som inte får behandlingen. 15 till 30 fler klarar vardagen utan assistans, berättar Martin Waleij.

Även i fall där blodproppen har avlägsnats genom trombektomi kan det uppstå be- stående skador när blodflödet återvänder till hjärnan – så kallade reperfusionsskador. Men genom att kyla ned den specifika hjärnvävnaden innan återflödet, minskar man risken för dessa skador.

Läs mer på: www.braincool.se 

– Med trombektomi i kombination med nedkylning tar vi ett stort steg framåt för att öka överlevnaden för stroke-patienter och ge fler chansen till ett liv utan vård och assistans. I en första studie i Freiburg har överlevnad med god neurologisk funktion mer än fördubblats, kan dessa resultat replikeras i den planerade randomiserad studien som startar i höst vore det revolutionerande.

Ett problem är dock att trombektomi inte utförs överallt i Sverige utan endast på sju sjukhus. Tiden är därmed en kritisk faktor för patienten.

– Det är i detta tidsfönster som BrainCool kan revolutionera vården. Studier visar att du ska kyla så tidigt som möjligt och med produkten RhinoChill® kan vi ge patienten tidig och snabb kylning redan i ambulansen och på neuro cath lab där trombektomi ut- förs, säger Martin Waleij.

I april 2020 fick BrainCool ett anslag från EU på 3 miljoner euro för att utveckla den första kylanordningen för att möta kylbehoven hos strokepatienter. Syftet var att lansera världens första TTM-system, produktkon- ceptet Braincell – tidig kylning i kombination med trombektomi. Studien har presenterats i Tyskland och de kliniska effektmålen visar på mycket goda resultat.

Läs mer på: www.braincool.se

– Skillnaden är revolutionerande, och ger en fantastisk input inför en pivtotal studie. Jag är glad att vi nådde milstolparna under det första året av detta EU-finansierade projekt, som förutom att ta ut Braincell till marknaden, även erbjuder finansiering och driftstöd för våra enheter på marknaden idag, i andra indikationer, säger Martin Waleij. Behandling med trombektomi ökar snabbt i Tyskland där behandlingen utförs på cirka 210 sjukhus. Prognoserna pekar på över 16 000 behandlade patienter under 2022. I USA uppgår antal sjukhus till över 900. Målet är att antalet behandlade patienter ska uppgå till 1,7 miljoner globalt inom ett par år.

– Intresset för våra kliniska studier inom kombinerad TTM-behandling och trom- bektomi är stort. Vår presentation på den internationella kongressen 8th International Hypothermia and Temperature Manage- ment Symposium 2022 den 17 juni, under ledning av Universitetssjukhuset i Freiburg, skapade naturligtvis ytterligare intresse för vår studie. Nästa steg är att utröna om vi även ska ta in kliniker från Norden och USA i studien, avslutar Martin Waleij.

Om Braincool
BrainCool är ett innovativt företag som utvecklar och mark- nadsför medicintek- niska produkter för snabb nedkylning och kontinuerlig tem- peraturreglering eller Targeted Temperature Management (TTM) vid stroke, plötsligt hjärtstopp samt vid den smärtsamma biverkningen av cancerbehandling, oral mukosit.