Detta år kommer att bli oerhört spännande. För vår huvudkandidat ProTrans kommer samtliga patienter i våra fas 2-studier ha genomgått kliniska prövningar redan före midsommar och i Q3 presenterar vi resultaten. Detta är den viktigaste milstolpen för NextCell hittills och vid positiva fas 2-data är vår avsikt att skicka in en ansökan om en större fas 3-studie mot slutet av året.

NextCell är ett svenskt bioteknikföretag med fokus på forskning och utveckling av banbrytande stamcellsterapier för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar som till exempel diabetes typ-1. Mathias Svahn berättar att dagens insulinbehandling endast reducerar symptomen – stamcellsterapi handlar istället om att faktiskt stoppa ett överaktivt immunförsvar.

– Vi använder kroppens egen reparationsutrustning som behöver ett extra tillskott när den inte funkar. NextCell använder främst immunmodulerande stamceller från navelsträngsvävnad och unikt är den egenutvecklade selektionsalgoritmen som vi har tagit fram för att välja de bästa cellerna. Detta säkrar kvaliteten och effektiviteten på stamcellerna och produkten blir likadan varje gång. Vi har kommit längst beträffande diabetes typ-1 men ser även behandlingsmöjligheter för andra sjukdomar.

Läs mer om NextCell >