Ett nytt blodanalysprov som sparar tid och pengar i sjukvården, och framförallt räddar liv. Nu hoppas Biotech-IgG Equity – som har som mål att bli Nordens ledande leverantör på området – att deras instrument snart är en verklighet på alla större sjukhus.

Allt fler patienter får hjälp idag och tillfrisknar efter svåra sjukdomar. Men samtidigt tampas sjukvården med en lång rad utmaningar. Bland annat långa vårdköer och brist på vårdplatser, men också med omodern utrustning som stjäl tid och som därmed tar både hälsa och pengar i anspråk. I värsta fall kan situationen utsätta patienten för skillnaden mellan liv och död.

Läs mer Biotech-IgG Equity >