Folksjukdomar som cancer, lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar ökar världen över. Denna sjukdomsbörda vill Lundabaserade bolaget Respiratorius bidra till att mildra med pågående forskning. Bolaget är långt komna i utvecklingen och förbereder nu fas 3-studier för projektet VAL001 – en läkemedelskandidat för lymfkörtelcancer.

– Vi har fokus på de tre stora folksjukdomarna och det är otroligt givande att omvandla forskningsresultat till att göra nytta. Jag vill göra det jobb som krävs för att det ska bli läkemedel, säger Johan Drott, vd på Respiratorius.

Johan Drott har även erfarenhet som vd för Diaprost och utvecklingsresor inom läkemedel. Nyckeln till bolagets framsteg är stabilitet och noggrannhet. Varje steg framåt görs på en grund av solida och vetenskapliga resultat.

– Vi har alltid jobbat så även om projekten är väldigt olika. VAL001 är ett befintligt läkemedel och fördelen är att vi känner till dess karaktär vilket gör oss bekväma. RESP9000 är en ny substans vilket ställer andra krav. Vi måste säkerställa att den är säker och att den fungerar.

Läs mer fortsättningen om Respiratorius >