Jordbävning 2010. Orkan 2016. Jordbävning 2021. I Haiti avlöser naturkatastroferna varandra och behovet av stöd är stort. Och nu stiger matpriserna som en följd av pandemin. Ulrika K Eriksson verksamhetschef på Hoppets Stjärna gläntar på dörren till en rullande katastrof där insatsen som månadsgivare kan lindra.

I ett redan drabbat Haiti – västra jordklotets fattigaste land – har matpriserna stigit med 60 procent sedan hösten 2019. Bristen på mat och de höjda matpriserna sätter människorna – och inte minst barnen – i stor problematik.

– Människorna lever under extrem fattigdom och har haft stigande priser under lång tid. Landet är dessutom i dåligt politiskt skick och det krävs stora förändringar för att vi ska se en lösning på situationen. Men vi kan åtminstone lindra, menar Ulrika.

Pandemin har förvärrat

Under pandemin har fattigdomen och problematiken fördjupats och blivit än mer akut. När samhället stängdes ner förlorade många sina arbeten. I Haiti finns inget trygghetssystem och de som stod utan jobb blev helt utan pengar. Idag lever man från hand till mun.

– Dessutom är den haitiska gourden kopplad till dollarn, vilket gör att landet också påverkas av den amerikanska inflationen, säger Ulrika.

Utbildning huvudfokus

Hoppets Stjärna är den enda svenska hjälporganisationen som är på plats i Haiti. Huvudfokus ligger på utbildning men man gör också punktinsatser i form av matpaket. Efter jordbävningen 2021 delade man ut 1400 matpaket och serverade på plats.

– Som vanligt är det barnen som drabbas hårdast, och vi tror att utbildning är den enda vägen som kan förändra landet, säger Ulrika.

Månadsgivare

Organisationen bedriver utbildningsverksamhet genom sju skolor ute på landsbygden. 3 500 barn omfattas av satsningen. I avtalet med partners på plats ligger också en matbudget. Denna har dock spräckts på grund av de stigande matpriserna.

– Vi behöver öka vår månatliga matbudget och är därför i behov av frivilliga, fasta månadsgivare. Du kan göra stor skillnad med en liten gåva. Men det viktiga är att den kommer månadsvis så att vi kan göra en budget. Jag tror att många svenskar är medvetna om vad som händer i Haiti. Men, när vi själva drabbas av kris är det naturligt att man tänker på sig själv vilket gör att andra katastrofer kommer i skymundan. Bli matfadder! uppmanar Ulrika K Eriksson.