Uppkopplade, självkörande fordon ger nya möjligheter men också utmaningar kring cybersäkerhet. Combitech deltar aktivt i utvecklingen av fordonsindustrins ekosystem.

Digitala ekosystem – ett begrepp värt att lägga på minnet. Ja, i framtidens samhälle knyter vi ihop de digitala trådarna och samverkar för att skapa värde för människan. Inom fordonsindustrin ligger stort fokus på ökad produktivitet och reducerad energiförbrukning. Detta uppnås bland annat genom flödesoptimeringar där flöden balanseras, köbildning kan undvikas och antal fordon optimeras.

Läs mer om Combitech >