Läge, läge, läge attraherar de snabbväxande e-handelsföretagen. Och förutom läge erbjuder Eskilstuna Logistikpark hållbara etableringslösningar, möjlighet till expansion och att nå ut till hela Norden inom 24 timmar.

Eskilstuna Logistikpark har tagit en självklar plats på e-handelskartan. Med sitt strategiskt rätta läge når man 3,8 miljoner människor på 60 minuter och nästan hela Norden inom 24 timmar. Amazons etablering i Eskilstuna är ytterligare en bekräftelse på att logistikparken har det som krävs för ett världsomspännande e-handelsföretag.

– Det är i Eskilstuna det händer! Här kan man göra bra business och vi brinner för att skapa nya arbetstillfällen, säger Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistikpark.

– Vi förstod tidigt e-handelns potential som en kommande bransch och vilka möjligheter det skulle ge för logistikparken i Eskilstuna, säger Mikael Jonsson, etableringschef på Eskilstuna Logistikpark.

En strategi sattes med målet att nå marknadsledande företag inom respektive bransch. Det fanns mark och infrastruktur och en god vilja från Eskilstuna kommun.

– Planen vi satte 2013 visade sig inte vara realistisk – vi siktade mot trädtopparna och nådde stjärnorna, skrattar Manuel Brändeborn.

Mikael Jonsson berättar att de hela tiden ansträngt sig för att förstå marknaden och kundernas behov. Till exempel fångar Eskilstuna Competence Service upp behovet av kompetens och personal och är definitivt en av framgångsfaktorerna.

– Vi erbjuder inte bara en plätt mark utan möter upp mot kundernas behov, berättar Mikael Jonsson.

De sista åren har e-handeln växt med 15 procent per år och tack vare pandemin har e-handeln fått ytterligare en rejäl skjuts framåt. För Eskilstuna Logistikpark innebär det att intresset utifrån har ökat efter sommaren.

– Vi ser inget avtagande intresse, tvärtom. Gemensamma nämnaren för de företag som kommer hit är att de är snabbväxande företag som behöver expansionsmöjligheter, berättar Manuel Brändeborn.

– Stora beslut krävs för att växa över tid och det är en utmaning att sia om framtiden beträffande ökning inom e-handel. Men vårt erbjudande till våra kunder är att det finns goda förutsättningar att kunna växa och expandera, säger Mikael Jonsson.

Att Amazon slutligen valde Kuhene+Nagel och Eskilstuna för sin logistiklösning har självfallet betytt mycket för både kommunen och Eskilstuna Logistikpark.  Uppmärksamheten skapar nya affärer och inte minst nya arbetstillfällen. Amazon har också påskyndat andra företag att ta beslut, menar Manuel.

– Vi har en långsiktig plan och ser med tillförsikt på att klara framtiden då vi kan expandera med ny industrimark. Vi har ca 1 000 000 kvm till förfogande och planerar för ytterligare 2 000 000 kvm under de kommande åren, säger Manuel Brändeborn.

– Kostnadseffektivitet är nyckeln, att hitta en plats där du får ihop det på sista raden. Vi ser också en förändring av marknaden, konsumenterna ställer nya krav och efterfrågar hållbara transporter. Det ser e-handelsföretagen att de kan hitta här, avslutar Mikael Jonsson.