Odalen Fastigheter utvecklar projekt inom samhällsfastigheter och segmentet äldreboende. I samarbete med kommuner och Humana Omsorg har man hittat sin egen väg. Genom att vara med i ett tidigt skede och driva planarbetet – och arbeta långsiktigt – kan man säkerställa boenden där tanke och hjärta finns med genom hela processen.

– Det finns tyvärr en historia att äldreboenden liknar sjukhus och byggs i opersonliga miljöer. Våra äldreboenden upplevs istället som ett riktigt trivsamt hem och byggs i centrala, attraktiva miljöer som en självklar del av samhället, säger Alex Mabäcker, vd på Odalen Fastigheter.

– Vi kommer inte bli störst på äldreboende men vi vill vara bäst på det vi gör och leverera det bästa vi kan, säger Kristoffer Andersson, vd på Humana Omsorg.

Odalens samarbete med Humana Omsorg
Samarbetet med Humana Omsorg startade 2014 med ett LSS-boende i Gävle. Fram till idag har man utvecklat ytterligare tre äldreboenden och planerar flera nya byggnationer inom kort.

– Vårt samarbete bygger på en ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter, samt en gemensam målbild. Vi är öppna och transparenta och på så sätt sitter vi på samma sida och kan säkerställa att vår målbild också blir verklighet, säger Alex Mabäcker.

– Vi är otroligt samspelta även om vi måste ge och ta inom vissa givna ramar. Men vi tummar aldrig på kvalitet. Våra äldreboenden är bland de bästa i Sverige och ett bevis på det är vårt utvecklade ljussystem som också vunnit Ljuspriset 2017, berättar Kristoffer Andersson.

Staffanstorp – ett boende med hjärta
Sockerstans äldreboende i Staffanstorp, är ett typexempel på ett samarbetsprojekt mellan Odalen, byggentreprenör, Humana och kommunen där vision blir verklighet. Den vision och tydliga målbild som sattes tidigt i projektet styrde samtliga val och resultatet blev ett boende med högsta kvalitet. Genom en öppen dialog har parterna löst samtliga diskussioner med ett givande och tagande.

– Vi var tidigt ute på plats i Sockerstan tillsammans med kommunen där vi gemensamt bestämde bästa lämpliga plats med tanke på att vi var först ut i området. Vår dialog med kommunerna i planprocesser gynnas av min tidigare anställning på Sigtuna kommun och min utbildning som lantmätare. Vi talar helt klart samma språk och återigen, vi förstår varandra och och kan se till helheten. Detta gör att vi kommer snabbt framåt utan att negligera planprocessen. Vi kan också tillsammans minimera risker och skapa en trygghet för kommunen, berättar Alex Mabäcker.

Inför projektering och skissfas av Sockerstan tog man med sig tidigare erfarenheter från boenden, anhöriga och personal i tidigare projekt. Målet var att skapa en så perfekt lösning som möjligt: ett trevligt och tryggt boende, behagligt och välkomnande för besökare och inte minst – lätt att arbeta och verka i för verksamheten.

– Om det är något under projekteringen som vi aldrig hade valt om det var vårt eget boende ska det heller aldrig väljas i våra äldreboendeprojekt. Det gjordes inte heller i Sockerstan, säger Alex Mabäcker.

Resultatet blev ett innovativt boende med genomtänkt design, och huset har en milsvid utsikt över landskapet och Sockerbruksparken. Avdelningarna är sammanlänkade med en vinterträdgård i anslutning till matplatsen som även mynnar ut i en gemensam balkong. Varje vardagsrum har stora fönster och de boende kan enkelt utnyttja takterrassen.

Här finns också en samlingssal där aktivitetssansvarig anordnar verksamhetsgemensamma aktiviteter som till exempel filmvisning, pubkvällar, dans med mera. Gym och växthus är ytterligare satsningar.

– Främsta fokus för att utveckla ett kvalitativt, trivsamt äldreboende är att alltid sätta människans behov främst samt hålla fast vid visionen genom hela projektet, säger Alex Mabäcker.

Stort omsorgsbehov en utmaning
Det kommande behovet av äldreboende är en utmaning för alla kommuner. Och i vissa kommuner finns det en ideologisk tröskel för att släppa in privata aktörer, upplever Alex Mabäcker:

– Det är stundtals lite oroväckande. För det kommer att behövas både privata och kommunala initiativ för att klara framtidens behov.

Inte minst vill han trycka på att det finns pengar att spara och bättre kvalitet att uppnå genom samarbete med aktörer som har erfarenhet av att projektera samhällsfastigheter.

– Om kommunen eller en annan aktör bygger ett äldreboende vart femte år finns risken att man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Det blir helt enkelt inget konsekvent lärande om man inte bygger många hus och är uppdaterad på lagstiftning och får möjlighet att träffa boende, anställda och besökare, säger Alex Mabäcker.

– Det finns en felaktig bild av att privata aktörer bara vill skapa vinster i välfärden. Vi har utvecklat över tjugo äldreboenden och vi lär oss för varje gång, säger Kristoffer Andersson.

Ett perfekt exempel är Upplands-Bro kommun, som initialt hade en utgångspunkt att själva bygga, äga och förvalta samt sköta driften av det planerade nya vårdboendet. Kommunen var skeptiska till att plocka in privata aktörer men så föreslog Alex Mabäcker att man skulle göra ett studiebesök tillsammans på ett tidigare projekt:

– Vi bjuder gärna in kommunerna för att öppna upp tanken och att de får se med egna ögon vad vi står för och att våra ord och det vi lovar också blir verklighet. Tillsammans med kommunanställda, politiker och PRO i Kungsängen tog vi en busstur till ett tidigare projekt. De var skeptiska först men på vägen hem var alla positiva och överens om fördelarna vi hade presenterat och var öppna för att kunna diskutera tid, ekonomi i relation till vad de äldre i kommunen får ut av ett samarbete. I september detta år invigs Odalens nya äldreboende i Kungsängen.

– Jag är glad och stolt att vi genom ett positivt och konstruktivt samarbete med Odalen genomförde projektet och nu kan erbjuda ett modernt och hemtrevligt boende med hög kvalitet för de äldre i kommunen. I Upplands-Bro ska vi kunna åldras med omsorg och hemkänsla i en naturnära miljö, säger Camilla Janson, f d kommunalråd (S).

Alex Mabäcker och Kristoffer Andersson är rörande överens om hur de vill att deras föräldrar ska ha det den gång det blir aktuellt. Och det är denna värdegrunden som förde dem tillsammans och som alla projekt vilar på.

– Våra föräldrar ska inte behöva sitta av tiden utan ett äldreboende måste vara en naturlig del av samhället. Det är kostsamt att bygga kvalitet (Kvalitet kostar, men lönar sig alltid i längden – och vi sätter ett värde i att fullfölja det vi har lovat och stå för det vi sagt, avslutar Kristoffer Andersson och Alex Mabäcker i kör.

Läs mer om Odalen >