Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) äger samhällsfastigheter i Norden och hyresrätter i Sverige. Och SBB är Nordens ledande aktör när det kommer till omsorgsfastigheter för äldre och personer med funktionshinder. Genom bolagets stora samhällsengagemang har kommuner och andra en samarbetspartner i SBB med stort intresse för jämlikhet och hållbarhet.

Och engagemanget för samhällsfrågor är genuint. Bolaget drivs av Ilija Batljan, VD, som gjort en unik resa både på ett personligt och professionellt plan. Ilija Batljan har upplevt kriget på nära håll. Han flydde från Bosnien-Hercegovina och kom till Sverige 1993. Här har han gjort en spännande karriär och varit både politiker och forskare, men också arbetat som vice vd på Rikshem.

– Ordet samhällsfastigheter hittade jag på för åtta år sedan. Poängen var att komma ifrån engelskans ord publik som får en konstig betydelse i ett svenskt sammanhang. Samhällsfastigheter säger direkt att det handlar om lokaler för verksamhet i vårt samhälle, berättar Ilija Batljan.

Men trots sin udda bakgrund finns det en röd tråd genom hans professionella resa. Han menar att hans politiska uppdrag var en samhällstjänst som alla borde alla göra och att hans professionella hjärta finns i forskningen och finansen. Ilija Batljan har en fil kand i nationalekonomi och har doktorerat på Socialhögskolan i ämnet Demografi och planering för äldrevård.

I grunden är jag en samhällsintresserad räknenisse! I min roll som doktorand har jag tagit del av forskningen som visar vikten av planering och de stora behoven för äldreomsorg. Jag har också ett stort samhällsintresse för skollokaler och det finns en långsiktig, professionell koppling till mitt engagemang där jag fortsätter att följa forskningen. Det är otroligt viktig att man har ett helhetsperspektiv, säger Ilija Batljan.

Ilija Batljan drivs av att verka för ett jämlikt samhälle och han är övertygad om att kommuner gynnas av privata aktörer som använder sina resurser effektivt.

– Samhällsfastigheter är en kapital- och förvaltningsintensiv verksamhet och det behövs professionella aktörer som har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet. Detta är en viktig skillnad mot kommunen som inte har den professionaliteten eller långsiktigheten som behövs för att driva verksamheten effektivt.

Kombinationen bostäder och samhällsfastigheter är unik. Tillgångarna har låg risk då efterfrågan på bostäder är stor och samhällsfastigheterna har långa hyreskontrakt. SBB:s fastighetsbestånd visar en balansomslutning på 28 miljarder kronor – det är en ökning från noll och ingenting, på bara ett par år. Och Ilija Batljan ser ett fortsatt stort behov av bostäder rent demografiskt. Han menar att bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem och en utmaning för Sverige.

– Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan vi fortsätta utvecklas och expandera. Hållbarhet och långsiktighet utmärker oss och därför väljer också kommunerna att samarbeta med oss. Det bidrar till en positiv cirkel!

SBB vill bygga bostäder som är funktionella och där de boende får vara med och påverka sin närmiljö. Jobb och bostäder är grunden för att ett samhälle ska fungera, menar Ilija Batljan.

Samhällsengagemang och hållbarhet är också en helt integrerad del i SBB:s affärsmodell. Redan i planeringsstadiet finns ett hållbart miljötänk med hur man kan minimera koldioxidutsläpp och användning av material. Under våren har man investerat i ett bostadsprojekt i Motala där man tror sig kunna minska koldioxidutsläppen avsevärt. Projektet består dels av en energibesparande del som kommer att minska utsläppen med minst 50 procent. Tillsammans med användningen av solenergi räknar man med att minska koldioxidutsläppen med totalt cirka 75 procent och 45 ton koldioxid per år.

– Med hjälp av värmepumpar och värmeåtervinning från frånluft och avloppsvatten tror vi att vi kan uppnå detta, säger Ilija Batljan.

Men för SBB handlar hållbarhet inte bara om miljö:

– Det handlar lika mycket om vilka sociala insatser vi kan göra. Vi vill kunna erbjuda sommarjobb, coachning och mentorskap till exempel. Jag tror att i framtiden kommer ingen att fråga om hållbarhet. De som inte har hållbarhet integrerat i affärsmodellen kommer inte att överleva, säger Ilija Batljan.

Han fortsätter:

– Vi tar ansvar för atmosfären och sammanhanget och det är ett arbete som aldrig blir klart. Det kan vara tröstlöst och utmanande men är otroligt viktigt. Det räcker att man bidrar till att en enda människa får ett bättre liv. Trots slitet – varje sak räknas, avslutar Ilija Batljan.

Läs mer om SBB Norden >