Tuffa miljöer, otrygga städer och en allt mer integrerad infrastruktur ställer nya krav på belysningstekniken, där Meltron redan är en del av lösningen. Nu genomför teknikbolaget en företrädesemission om 26 miljoner kronor för expansion mot en ljus och säker framtid.

Läs mer om Meltron >>