Samarbete, engagemang och hållbarhet. Tre nyckelord som får Michaela Jernbeck att känna stolthet över sin arbetsgivare SEB. Hon är ny i sin roll som Head of Risk & Valuation Services och vidgar perspektivet varje dag.

Michaela Jernbeck och hennes avdelning på SEB jobbar med finansanalys för stora företag och finansiella institutioner – kunder som vill ha kontroll på sina investeringar. Med information från kunderna omvandlar SEB data med avancerade, kvantitativa modeller. Det handlar alltså om matematik på hög nivå.

Michaela har en matematisk bakgrund från KTH där hon studerade Industriell ekonomi med tillämpad matematik och optimering. Många i hennes arbetsgrupp har just ingenjörsbakgrund.

– Under mina studier visste jag inte vad jag ville jobba med eller vilken bransch jag ville in i. När SEB behövde sommarjobbare för fem år sedan sökte jag mig hit, mest för att lära mig. Och här finns stora möjligheter till utveckling.

Efter studierna blev Michaela antagen till SEB:s internationella traineeprogram inom divisionen Large Corporates & Financial Institutions. Nu är hon ny i rollen som Head of Risk & Valuation Services. Som ung ledare känner hon ett stöd från kollegorna och de som hon nu är chef över.

– Mina arbetsdagar går ut på att förstå kundernas perspektiv och varför de köper våra tjänster. Det är spännande! Vi samarbetar med andra delar i banken och pratar med personer som är experter inom sina områden. På så sätt kan vi produktutveckla och lära oss.