Egentligen ville Sirpa Rusanen bli psykolog men ödet tog henne i en annan riktning. Sedan 25 år tillbaka har hon istället haft sin självklara plats inom HR-sfären. I år valdes hon till Årets HR-direktör för sitt arbete på Svensk Exportkredit – SEK.

SEK:s uppdrag är att finansiera svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Sirpa Rusanen är HR-direktör på SEK sedan femton år tillbaka. I år tog hon hem titeln som Årets HR-direktör för sitt långsiktiga och gedigna arbete:

– Det är jättekul för oss på HR men också för alla medarbetare. Och kul att vi uppmärksammas som bolag! Det betyder ju också att vi har blivit synliga som arbetsgivare. Vårt uppdrag har ett högre syfte, våra finansieringslösningar stärker exportföretagens konkurrenskraft globalt och bidrar därmed till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige, och det är därför förhållandevis enkelt att rekrytera kompetent personal. Det gör att vi tillsammans kan göra ett fantastiskt bra jobb – även i corona-tider, säger Sirpa.

Sirpa har varit HR-chef i sammanlagt 25 år. Hon brinner för kompetensutveckling vilket också är en fråga hon har drivit tillsammans med HR-teamet under året. Bolaget kräver en hög nivå och det är därför angeläget att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetenser inom organisationen. Hon menar att om man är tydlig mot medarbetarna med deras roller och ansvar, blir jobbet roligare och organisationen mer effektiv.

– HR-frågor är av stor betydelse och viktiga för en organisation. Att få jobba och utveckla dessa driver mig, och det är aldrig tråkigt att gå till jobbet. Under året har vi tagit fram en kompetensförsörjningsplan som tar avstamp i affärsplanen. Det innebär att vi säkerställer att det finns rätt kompetens på rätt plats inför framtiden, för att nå verksamhetens mål.

Satsningen handlar i grund och botten om att utveckla medarbetare och implementera rätt arbetssätt. Det ska bli tydligare för medarbetarna vilka roller de har och om sin egen utveckling.

– Vi använder vetenskapligt välbeprövade tester som stöd för att ta fram tydliga utvecklingsplaner för våra medarbetare. Detta blir ett viktigt verktyg både för våra chefer och medarbetare när det gäller kompetensutveckling. Dialogen är transparent och syftet är gott, även om det också kan skapa oro. Men vi är supertydliga med att det handlar om utveckling. För mig är det otroligt viktigt att visa respekt för varje individ och att vara professionell i dialogen.

Aktuellt nu förutom kompetensförsörjningsplanen är ett nytt projekt som ska utröna hur man praktiskt ska jobba i framtiden efter pandemin. Sedan i våras har SEK – som så många andra bolag – en stor andel som distansarbetar.

– Hos oss arbetar cirka 200 medarbetare hemifrån och max 50 får vara på kontoret. Jag inser att detta kommer att fortsätta och vill ta lärdomar av hur det har fungerat.