Utvecklingsprojekten avlöser varandra i Skellefteå Krafts progressiva hållbarhetsfabrik. Energismarta trähus, framstående batteriforskning och en jättesnabb elräserbil är bara några exempel. Målet: ett hundra procent förnybart energisystem.

Läs mer om Skellefteå Kraft >>