Vad betyder jämställdhet och mångfald för att öka innovationskraften? Allt, menar Veronica Jergelind på Xylem. Fler perspektiv genererar bättre idéer, mer kundnytta vilket leder till mer lönsamma beslut.

Xylem utvecklar innovativa vattentekniklösningar i en värld som ständigt möter växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering.

– Vi är globalt ledande inom vattenteknik och utvecklar innovationer och smarta lösningar för att använda vatten på ett effektivt sätt och förbättra livsvillkoren för människor, säger Veronica Jergelind, Director, Global Product Sustainability.

Jämställdhet och mångfald driver innovationer

Samhället står inför stora förändringar som dessutom har eskalerat efter två år med covid-19. För att möta framtida behov måste Xylem därför jobba annorlunda och bygga hållbara innovationsdrivna lösningar. Så vad betyder jämställdhet och mångfald för att öka innovationskraften?

– Vi tror att teknikutveckling genom digitalisering är en del av lösningen för att lösa samhällets framtida utmaningar. Vi går ifrån att vara specialister inom till exempel hydraulikutveckling till att utveckla digitala system och tjänster. Vi gör det bäst genom att spegla samhället och våra kunder globalt genom att bredda kompetensen och öka mångfalden, säger Veronica Jergelind.

En komplex värld

Veronica Jergelind menar att vi har kommit en bit med jämställdhet i Sverige och belyser att det är en viktig samhällsfråga. Xylem har till exempel anpassat sina rekryteringsannonser så att de ska attrahera en bredare målgrupp i samhället.

– Diskussionen om jämställdhet handlar ofta om kön vilket är en viktig dimension. För Xylem handlar det även om en bredare inkludering som kulturell bakgrund, LGBTQ,  generation och erfarenhet. Större mångfald leder till mer framgång genom att alla bidrar med sin kompetens och erfarenhet, det handlar om att se människan.

Öppen dialog i en kreativ miljö

På Xylem har man en inkluderande kultur där respekt och integritet genomsyrar det dagliga arbetet. Det är en kreativ miljö där medarbetare ger uttryck för sina olika åsikter för att tillsammans hantera komplexa frågor.

– En homogen grupp utmanar inte varandra utan leder till likriktade argument istället för nya perspektiv. Vi ser helt enkelt olikheter som en styrka som leder till bättre kundlösningar och lönsammare affär. Världen är inte lika fyrkantig längre och genom en öppen dialog föds nya idéer, avslutar Veronica Jergelind.