Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. De består av 450 medarbetare spridda på 43 olika marknader runt om i världen.