Farfar är hennes förebild. Nu vill Helena Söderberg – nominerad till Årets HR-direktör – vara en förebild för Coors medarbetare. För många anställda är Coor den första arbetsgivaren och här finns ett stort fokus på varje enskild medarbetare.

Att vara en dynamisk inspirationskälla och en attraktiv arbetsgivare för många – det är kärnan bakom nomineringen av Helena Söderberg till Årets HR-direktör på Coor, Nordens ledande facility management-företag. Med cirka 5 000 anställda i Sverige är Coor en viktig arbetsgivare för de som möter arbetslivet för första gången, eller första gången i Sverige.
– Vi vill lyfta våra medarbetare som alla har sin egen historia med sig in i arbetslivet och företaget. Vi är en viktig integrationsmotor och det finns stora möjligheter att växa och byta roller här.

Läs mer om Coors employer branding-arbete >