Skellefteå Krafts mål är 100% förnybar energiproduktion, ett högre syfte som får Linda Wåhlberg att trivas.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter och driver omställningen mot ett helt förnybart energisystem, utan kompromisser. Målet är att all energiproduktion ska vara förnybar år 2040, med kraftkällor som vind, vatten och bioenergi. Strategin för att nå fram är satsning på forskning, utvecklingsprojekt och investeringar. Linda Wåhlberg sökte sig till företaget för sju år sedan och har under det senaste halvåret haft rollen som hr-kommunikatör.

Läs mer om Skellefteå Krafts E B-arbete >