De kommande årens stora satsningar inom infrastruktur leder till ett ökat behov av nya medarbetare. För att lyckas med detta krävs ett nytänkande kring employer branding.

Infrastruktur – det nät av transportleder som vi dagligen använder. Trafikverket har huvudansvaret för vägar och järnväg, samt planeringsansvar för sjö och luft. Uppdraget innebär att planera, underhålla, bygga och investera med syftet att skapa ett tillgängligt Sverige för både medborgare ochföretag.

– Det är ett komplext uppdrag och utmaningarna ser väldigt olika ut. Men för den som vill vara med och utveckla framtidens transportsystem är Trafikverket en dynamisk och spännande arbetsplats, säger Niclas Lamberg, HR-direktör på Trafikverket.

Läs mer om Trafikverket >