Handboken Brfy dig! var svaret på uppdraget att skapa intresse för att gå på brf:en stämmor. Handboken ger bland annat kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som man har som bostadsrättsinnehavare.

Målgrupp: Bostadsrättsinnehavare
Uppdragsgivare: SBAB
AD: Lotte Kölare