Innehållet inför arbetet med Riksbyggens hållbarhetsredovisning 2015 togs fram genom intervjuer med personer i nyckelbefattningar, bearbetning av materialet och slutligen textproduktion.

Uppdragsgivare: Hemma Annonsbyrå
AD: Gaute Hanssen