Finns Nokia? Finns knapptelefoner? Detta är oavsett nostalgi på hög nivå. Kanske skrev jag 50 foldrar om olika modeller och målgrupper. Eller var det 100? Minns inte. Men jag fick rutin på vässad penna och målgruppsanpassning.