Under många år arbetade jag med Riksteatern – en kulturell verksamhet och folkrörelse som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Uppdraget var att marknadsföra pjäser för barn, unga vuxna och vuxna. Produktionerna som togs fram omfattade affischer, införsäljningsbroschyrer, foldrar och lärarhandledningar. Varje pjäs var en utmaning. Materialet behövde vara klart i god tid före att repetitionerna var inledda och att regissören hade utarbetat sina tankar. Vi fick dock inte peta i manus 🙂

Uppdragsgivare: Riksteatern/Hemma Annonsbyrå
AD: Mikael Sjömilla och Linda Fredriksson