Uppdraget var att skriva igenom texter inför lanseringen av nya Avtalats försäkringshandbok. Textunderlaget togs fram av Avtalat och den nya versionen skulle följa copy style guide och tonalitet. Omfång ca 200 sidor.

Byrå: Blomquist