Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner ville med projektet EU-migranter som resurs visa att det är möjligt för människor som tigger att istället komma i arbete.

Uppdragsgivare: Sveriges Stadsmissioner/ Hemma Annonsbyrå
AD: Gaute Hanssen