Under flera år var jag copy för Svenska Lottakåren. Jag var med i arbetet att utveckla den nya webben och jobbade även med innehållsproduktion genom intervjuer och textproduktion. I samband med lanseringen av den nya sajten tog vi fram kampanjen Inkallelseordern som uppmanade medlemmarna att logga in och gå med i communityn.

Under lotta-åren tog vi även fram kommunikationsmaterial för rekrytering och utbildningar.

Uppdragsgivare: Lottakåren/ Citat
AD: Jörgen Carlsson