Mediahuset Edita hade en vision om att hitta ett större företag för att etablera en inhousebyrå med resurser från Edita. Goda erfarenheter för ett sådant upplägg fanns genom många år på bland annat Sida.

Vårt uppdrag var att ta fram och utveckla kommunikationsmaterial som skulle sälja in idén.Boken Kommunikationsproduktionsdistributionsproblematiken fick stort genomslag och landade till slut Pfizer där Edita gick in med kunskap och resurser.

Kampanjen vann Bronsnyckeln i tävlingen Guldnyckeln det året.

Uppdragsgivare: Edita
AD: Anette Rising